- +

Feierfaget

En feier rengjør piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.
Som feier rengjør du piper, røykkanaler, ildsteder og sentralfyringsanlegg for å forebygge brann- og avgassutslipp. Feieren driver med brannforebyggende arbeid, og arbeider ofte i nær tilknytning til brannvesenet.
Det er risiko involvert i jobben som feier, derfor er det viktig at feiere har kunnskap om helse, miljø og sikkerhet ( HMS).

Vanlige arbeidsoppgaver for feieren:

  • feiing av skorsteiner, røykkanaler og ildsteder
  • begrense skader etter brann
  • påse at bygninger har gode branntekniske løsninger i samsvar med lover og regler
  • tilpasse og lage utstyr til feiing
  • veilede om ulike fyringsmetoder og hvordan redusere forurensning og sotdanning, som igjen forebygger brann
  • formidle kunnskap om riktig valg og bruk av slokkemidler og slokkemetoder

Som feier har du ha god kunnskap om bygningskonstruksjon og bygningsmaterialer, og du kan beregne hvordan ildsted, skorstein og ventilasjon fungerer sammen.

Hvor jobber feiere?

De fleste feiere jobber i kommunale etater som for eksempel brannvesenet. I brannvesenet er det flere karrieremuligheter. Du kan også få jobb i statlige organer som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Personlige egenskaper

Som feier må du like deg i høyden og du må kunne jobbe både selvstendig og i team. Du må kunne arbeide systematisk og nøyaktig. Feieren har et omfattende regelverk å forholde seg til når det gjelder sikkerhet. Du må like å kommunisere med mennesker og ha gode regneferdigheter og kunnskap om digitale verktøy.

Se læreplan