- +

Glassfaget

Som glassfagarbeider kan du blant annet jobbe som glassmontør, rammemaker, bilglassmontør eller med bygging av fasader.
Glass finnes i alle bygg og transportmidler. Glass er også et viktig element i smarttelefoner, lesebrett, pc- og fjernsynsskjermer. Det er et produkt som påvirker vår sikkerhet, trivsel og komfort, måten vi kommuniserer på, og hvordan vi i framtiden skal sikre oss tilstrekkelig mengder fornybar energi, for eksempel solenergi.
Glass i transportmidler er etter hvert blitt et avansert produkt. Mye av informasjonen til kjøretøyets datamaskiner går via frontruten. Krav til rett montasje og kalibrering av avansert utstyr stiller store krav til montøren. 
Som glassfagarbeider har du muligheten til å jobbe med glass på ulike måter. Faget er delt i tre deler: håndverk, entreprenør og industri. Håndverksdelen er innrettet mot glassmestere og bilglassmontører. Entreprenørdelen omhandler bygging av dører, vinduer, fasader og tak i glass og aluminium. Industridelen omfatter produksjon av isolerglass, herding, laminering, sliping og bøying av glass.
Som glassfagarbeider jobber du både inne på verksted, i produksjon og ute på oppdrag.

Vanlige arbeidsoppgaver for glassfagarbeideren:

  • produsere og prosessere glass- og aluminiums-, stål- og plastkonstruksjoner
  • montere glass i transportmidler, som biler, busser, bobiler og tyngre kjøretøy
  • utføre håndverkstjenester, det vil si levering, montering, service og vedlikehold av glass, vinduer, dører og fasader til privatboliger, nærings- og institusjonsbygg
  • rådgivning, planlegging og prosjektering av glass- og fasadearbeid
  • innramming av bilder og kunst
  • kundebehandling

Som glassfagarbeider er det viktig å ha fokus på helse, miljø og sikkerhet. Glassfagarbeideren må følge lover og forskrifter for å ivareta sikkerheten under jobben, og for å sikre et godt inneklima gjennom riktig bruk av glass og andre materialer.

Se læreplan