- +

Lærlinger og psykisk helse i arbeidslivet Publisert: 28.05.2019 12:11

 Frokostmøte for medlemsbedrifter hos BYGGOPP. 27.august. 

Psykiske helseproblemer er vanlig. Halvparten av oss vil oppleve å få psykiske problemer en eller flere ganger i løpet av livet. Psykiske lidelser oppstår ofte tidlig i livet. Om lag 75% av alle psykiske lidelser oppdages før fylte 25 år.

De aller fleste er i jobb på tross av sine utfordringer. Det er viktig å ha en jobb å gå til, det kan gi god psykisk helse.

Mål:

  • øke forståelsen for arbeidets betydning for den psykiske helsen
  • øke kunnskapen om hvordan psykiske helseproblemer kan påvirke arbeidsevnen
  • styrke kunnskapen om gode grep på jobb som bidrar til økt jobbmestring
  • gi et innblikk i hvordan virksomheter kan sette arbeid og psykisk helse på dagsorden
  • hindre utstøtning fra arbeidslivet og å øke inkluderingen av personer med psykiske helseutfordringer som står utenfor arbeid

Tema i kurset:

  • ulike psykiske helseutfordringer
  • mulige utfordringer og konsekvenser på jobb ved psykiske helseutfordringer
  • jobbmestring - et felles ansvar
  • hvordan sette psykisk helse på dagsorden i egen virksomhet

 

 

Påmelding innen 13.august til kjetil.pedersen@olk.no / 93222822.

Frokost og kaffe serveres.