- +

Invitasjon til orienteringsmøte, §3-5 tømrer og betongfag Publisert: 05.09.2017 18:38

ORIENTERINGSMØTE:
Onsdag 4.oktober 2017, kl.18.00

Nardoveien 4B, 2.etg. 7032 TRONDHEIM

Vi gir deg muligheten for et fag-/svennebrev ved å ta teorieksamen innen TØMRER- OG BETONGFAGET.

Ta skrittet ut – få papirer på kunnskapen din!

Vinteren 2017/2018 gjennomfører vi teorikurs, som en forberedelse til teorieksamen.

Kravet for å avlegge fag/ svenneprøve er 5 års relevant praksis og bestått yrkesteori. Kursene vil gå 1 dag i uken fra kl. 17-20.

I tillegg til undervisning er læremateriell, teoribok, eksamensavgift, påmelding til eksamen og oppmelding til fag-/ svenneprøve inkludert i kursavgiften. PRIS: 14.000,-

For mer informasjon eller påmelding:

Randi.lien@olk.no / telefon 975 02 442