- +

Nyttige lenker

Videregående opplæring i bedrift (opplæringsloven)

Denne linken tar deg til kapittel 4 i opplæringsloven, og tar for seg blant annet plikter og rettigheter du har som lærling.

NTNU

Her kan du finne muligheter for etter- og videreutdanning.

Vilbli.no

Her finner du en oversikt over fagene innenfor bygg- og anleggsteknikk, med utfyllende informasjon om selve faget, utdanningsløpet og intervjuer med ungdommer som har valgt de ulike retningene.