- +

Søke læreplass

Hvordan søker jeg læreplass? 
Registrer deg som søker på www.vigo.no/ innen 1. mars. Ta kontakt med aktuelle lærebedrifter i BYGGOPP. Hvis du har vært utplassert hos en lærebedrift og avtalt at du skal starte læretiden hos denne bedriften, må du inngå en " avtale om læreplass" og sende denne inn til Byggopp snarest.
Er du skoleelev i Trøndelag kan du også søke læreplass via din bruker på hmsbevis.no

Jeg har forhåndsavtale om læreplass. Skal jeg likevel søke? 
Ja, du må uansett registrere deg som søker på www.vigo.no innen 1. mars. Legg inn informasjon om at du har forhåndsavtale om læreplass.Jeg har søkt læreplass, men har ennå ikke hørt noe? Karakterene dine og oversikten over fravær blir sendt til et utvalg lærebedrifter i nærheten av der du bor. Du får brev om hvilke bedrifter som har fått dine papirer. Ta selv kontakt med Byggopp

Hvordan øker jeg mulighetene mine for å få læreplass? 
Ta kontakt med aktuelle bedrifter. Tren på jobbintervju. Bedriftene bestemmer selv hvem de vil ta inn som lærling. Benytt praksisperiodene på skolen til å bli kjent med bedrifter som senere kan være aktuelle lærebedrifter.

Hva legger bedriftene vekt på? 
Det at du viser interesse for faget er det viktigste. Lavt fravær er også viktig. Det beste er at du møter hos bedriften slik at de får snakket med deg.

Jeg har stryk i noen fag. Kan jeg likevel bli lærling? 
Dersom bedriften er interessert i å ansette deg, kan du bli lærling, selv om du har stryk. Men du får ikke fag-/svennebrev før alle fag er bestått.

Har du inngått avtale om læreplass og er usikker på om BYGGOPP har mottatt denne, vennligst ta kontakt med oss.... lykke til med læretiden